Details page

Fyrlykt Stordalsholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Stordalsholmen. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart sett opp i 1921. Ei oversikt frå 1994 syner at Ivar Holmen har vore tilsynsmann for fyrlykta sidan 1973


Fyrlykt Stordalsholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Stordalsholmen. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart sett opp i 1921. Ei oversikt frå 1994 syner at Ivar Holmen har vore tilsynsmann for fyrlykta sidan 1973

Fyrlykt Stordalsholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Stordalsholmen. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart sett opp i 1921. Ei oversikt frå 1994 syner at Ivar Holmen har vore tilsynsmann for fyrlykta sidan 1973