Details page

Stake grønn, Hellersøy snag, sett fra SV


Kystverkets historikk:

1942: Snag V. av Hellersøy: Stake s.

1992: Hellersøy: Stake g.