Details page

Fyrlykt Hovdenes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Hovdenes Oc (2) WRG 8s Hovdenes fyrlykt vart det sett opp som eit lite jernhus på betongfundament i 1916. Lykta hadde seks lyssektorar som lyste frå 20. juli til 15.mai. For å skilje lykta fekk ho karakteren gruppeokkulterande med to formørkingar. Lyset vart drive med parafin og veikebrennar. I skogen rett ved lykta står den gamle oljebuda. Inne i buda finn ein blyantskrift som syner leveranser av olje. M/S Tussen leverte olje den 27. mai 1963. H. Fredriksen frå M/T Oksøy leverte olje den 27. juni 1987. I sjøkanten er det sett opp rekkverk slik at det skal vere enkelt å bere i land oljetønnene


Fyrlykt Hovdenes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Hovdenes Oc (2) WRG 8s Hovdenes fyrlykt vart det sett opp som eit lite jernhus på betongfundament i 1916. Lykta hadde seks lyssektorar som lyste frå 20. juli til 15.mai. For å skilje lykta fekk ho karakteren gruppeokkulterande med to formørkingar. Lyset vart drive med parafin og veikebrennar. I skogen rett ved lykta står den gamle oljebuda. Inne i buda finn ein blyantskrift som syner leveranser av olje. M/S Tussen leverte olje den 27. mai 1963. H. Fredriksen frå M/T Oksøy leverte olje den 27. juni 1987. I sjøkanten er det sett opp rekkverk slik at det skal vere enkelt å bere i land oljetønnene

Fyrlykt Hovdenes oljebud


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Hovdenes Oc (2) WRG 8s Hovdenes fyrlykt vart det sett opp som eit lite jernhus på betongfundament i 1916. Lykta hadde seks lyssektorar som lyste frå 20. juli til 15.mai. For å skilje lykta fekk ho karakteren gruppeokkulterande med to formørkingar. Lyset vart drive med parafin og veikebrennar. I skogen rett ved lykta står den gamle oljebuda. Inne i buda finn ein blyantskrift som syner leveranser av olje. M/S Tussen leverte olje den 27. mai 1963. H. Fredriksen frå M/T Oksøy leverte olje den 27. juni 1987. I sjøkanten er det sett opp rekkverk slik at det skal vere enkelt å bere i land oljetønnene

Fyrlykt Hovdenes Oljebud


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Hovdenes Oc (2) WRG 8s Hovdenes fyrlykt vart det sett opp som eit lite jernhus på betongfundament i 1916. Lykta hadde seks lyssektorar som lyste frå 20. juli til 15.mai. For å skilje lykta fekk ho karakteren gruppeokkulterande med to formørkingar. Lyset vart drive med parafin og veikebrennar. I skogen rett ved lykta står den gamle oljebuda. Inne i buda finn ein blyantskrift som syner leveranser av olje. M/S Tussen leverte olje den 27. mai 1963. H. Fredriksen frå M/T Oksøy leverte olje den 27. juni 1987. I sjøkanten er det sett opp rekkverk slik at det skal vere enkelt å bere i land oljetønnene

Fyrlykt Hovdenes oljebuda


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Hovdenes Oc (2) WRG 8s Hovdenes fyrlykt vart det sett opp som eit lite jernhus på betongfundament i 1916. Lykta hadde seks lyssektorar som lyste frå 20. juli til 15.mai. For å skilje lykta fekk ho karakteren gruppeokkulterande med to formørkingar. Lyset vart drive med parafin og veikebrennar. I skogen rett ved lykta står den gamle oljebuda. Inne i buda finn ein blyantskrift som syner leveranser av olje. M/S Tussen leverte olje den 27. mai 1963. H. Fredriksen frå M/T Oksøy leverte olje den 27. juni 1987. I sjøkanten er det sett opp rekkverk slik at det skal vere enkelt å bere i land oljetønnene

Fyrlykt Hovdenes. Rekkverk


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Hovdenes Oc (2) WRG 8s Hovdenes fyrlykt vart det sett opp som eit lite jernhus på betongfundament i 1916. Lykta hadde seks lyssektorar som lyste frå 20. juli til 15.mai. For å skilje lykta fekk ho karakteren gruppeokkulterande med to formørkingar. Lyset vart drive med parafin og veikebrennar. I skogen rett ved lykta står den gamle oljebuda. Inne i buda finn ein blyantskrift som syner leveranser av olje. M/S Tussen leverte olje den 27. mai 1963. H. Fredriksen frå M/T Oksøy leverte olje den 27. juni 1987. I sjøkanten er det sett opp rekkverk slik at det skal vere enkelt å bere i land oljetønnene