Details page

Nedlagt fyrlykt Daugstad


Foto: Frode Pilskog
Nedlagt fyrlykta på Daugstad. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1924. Lykta lyste med ein oljebrennar. I 1994 heldt Jostein Sætre tilsyn med lykta, eit arbeid han hadde utført sidan 1943. På 2000-talet vart lykta lagt ned og fjerna. I dag står oljebuda att ved sjøkanten. Oljebåten leverte olje og utstyr som vart lagra i oljebuda. Tilsynsmannen heldte over i mindre fat og førte tilsyn med lykta.


Nedlagt fyrlykt Daugstad


Foto: Frode Pilskog
Nedlagt fyrlykta på Daugstad. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1924. Lykta lyste med ein oljebrennar. I 1994 heldt Jostein Sætre tilsyn med lykta, eit arbeid han hadde utført sidan 1943. På 2000-talet vart lykta lagt ned og fjerna. I dag står oljebuda att ved sjøkanten. Oljebåten leverte olje og utstyr som vart lagra i oljebuda. Tilsynsmannen heldte over i mindre fat og førte tilsyn med lykta.

Nedlagt fyrlykt Daugstad


Foto: Frode Pilskog
Nedlagt fyrlykta på Daugstad. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1924. Lykta lyste med ein oljebrennar. I 1994 heldt Jostein Sætre tilsyn med lykta, eit arbeid han hadde utført sidan 1943. På 2000-talet vart lykta lagt ned og fjerna. I dag står oljebuda att ved sjøkanten. Oljebåten leverte olje og utstyr som vart lagra i oljebuda. Tilsynsmannen heldte over i mindre fat og førte tilsyn med lykta.