Details page

Grønn stake,Nordre Stokkholmbåen,Sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Markerer led gjennom Stokken og mot vest mot Vrengen.

Kystverkets historikk:

1932: Nordre Stokholmbåen. Stake s.

1942: Nordre Stokkholmbåen. Stake s.