Details page

Jernstang, Toveboen,sett fra øst.


Foto: Arve Lindvig

Varden på Stangodden i bakgrunnen. Denne staken ligger på vestsiden av Kvåsefjorden, eller "Kvåsen", som er et begrep på denne delen av kysten. Fjorden skjærer langt inn i landet etter sørlandske forhold og markerer et skille, både som kommune- og fylkesgrense. I tillegg framstår strekningen mellom Ulvøysund og Stanggapet som et åpent, eksponert havstykke mellom Blindleia i øst og den indre skipsleia videre vestover gjennom Randesundsskjærgården. Forholdene gjør at ferden over "Kvåsen" kan være en prøvelse, selv for sjøvante folk. En liten frisk solgangsbris er nok til at sjøen hiver seg opp ute i fjordmunningen, og i skikkelig uvær kan det være god grunn til å tenke seg om to ganger før en prøver å krysse.

Kystverkets historikk:

1882:Toveboen. Stage h.

1935: Tovebåen. Jernstang