Details page

Jernstang m. krekse, Kvistholmbåen, sett fra NV


Kystverkets historikk:

1882: Kvistholmen, østre: Varde s. med h. belte

1913: Østre Kvistholmen: Fyrlampehus

1932: Østre Kvistholmen: Fyrlampehus samt varde s. med belte h. - 

1992: Austre Kvistholmen: Varde. .