Details page

Jernstang med viser og rød reflektor.Kirkeodden. Sett fra Øst.


Foto: Arve Lindvig

Ligger i sundet mellom Kirkeodden og Stokken.

Kystverkets historikk: