Details page

Jernstang med viser og grønn reflektor.Saltsekken,fra S-V.


Foto: Arve Lindvig

Viser leia forbi sydspissen av Dvergsnestangen, mellom Dvergsnestangen og Olavsholmen.

Kystverkets historikk:

1882: Saltsækken. Jernstang.

1942: Saltsekken Jernstang.