Details page

Østre Tungeskjær 1, Steinvarde s.m.h.kors. sett fra sør


Kystverkets historikk:

1882: Hilletungen (Tungeskjærene): Varde s. med h. Belte

1932: Østre Tungeskjær: Varde s. med belte h. og stripe h.

1992: Austre Tungeskjær: VardeVarde, Hilletunga (Austre Tungeskjær) og Ryvingen,


Kystverkets historikk:

Varde, Hilletunga 1, Austre Tungeskjær


Kystverkets historikk: