Details page

Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra vest.


Utsikt fra øst mot vest. Gjallararåsen overett med Gjallaråsholmen.

Kystverkets historikk:

1912: Gjallaraasen: Fyrlampehus

1932: Gjallaråsen: Fyrlampehus