Details page

Fyrlykt Haugnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Haugnes. Oc WRG 6s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1921. Fyrlykta vart produsert i Christiania av S.H. Lundh. Lyset vart forsterka i 1928 og endra i 1976


Fyrlykt Haugnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Haugnes. Oc WRG 6s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1921

Fyrlykt Haugnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Haugnes. Oc WRG 6s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1921

Fyrlykt Haugnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Haugnes. Oc WRG 6s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1921. Lykta er produsert i Christiania av S.H.Lundh