Details page

Jernstang.Kirkebåene S Sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Lille Kjerkebåen/ Indre Kjerkebåen er merket med to staker. se også IMGP0309.Grønningen fyr sees i bakgrunnen.

Kystverkets historikk:

1932: Indre Kirkebåen. Stake s.

1937: Indre Kirkebåen. 2 jernstenger.