Details page

Fyrlykt Hamneholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Hamneholmen er eit åttekanta lykt av støypejarn. Fyrlykta er bygd på ein søyle av betong. Fyrlykta vart oppretta i 1897. I lykta er det ei Fresnell linse med sektorskjerming på både linse og vindauge. Okkulterande lys Oc (2) WRG 8s, 7 sektorar. Den gamle oljebuda står like bak fyrlykta. Lyset vert i dag drifta med batteri og solcelle.


Fyrlykt Hamneholmen


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Hamneholmen


Foto: Frode Pilskog
Den gamle oljebuda på Hamneholmen.