Details page

Varde, Ryvingen merke, sett fra sør.


Hvit, gøy pyramideform.

Kystverkets historikk:

1839: (Anm: håndskrevet tilføyelse om at merket ble anlagt i 1825

1840: Ryvingens Mærke.

1860: Ryvingens Mærke. (Anm. håndskrevet påtegning om at merket er forandret)

1866: Ryvingen. Illustrert

1873: Ryvingen: 1 Træbaake, Pyramide

1876: Ryvingen, en Pyramide, hvidmalet