Details page

Grønn stake, Sett fra øst.


Foto: Arve Lindvig

Grønn stake i leia mellom Stokken og Sildevika

Kystverkets historikk: