Details page

Jernstang med krekse og rød reflektor, Skjellbåen,sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Kystverkets historikk:

1932.Skjælbåen. Jernstang.

1942:Skjellbåen. Jernstang.