Details page

Stake,Frittliggende grunne, Buskebåen, sett fra nord.


Kystverkets historikk:

1907: Buskeboen: Stage s. og h.

1932: Buskebåen: Stake s. og r.Sort og rød stake, frittliggene grunne, Buskebåen, sett fra nord


Kystverkets historikk: