Details page

Lanterne Katterumpa


Foto: Frode Pilskog
Lanterne på stang, Katterumpa. Fl G 3s. Lanterna vart sett opp i 1952 i privat regi. Opphavleg AGA lanterne på jernstang