Details page

Minnesmerke, Kneblingen, Savonmaa-monument på Kniblingen.


Kneblingen, Kniblingen, Kniplingholmen. Minnesmerke over omkomne fra Savonmaa’s forlis Det finske dampskipet Savonmaa var den 20. Januar 1937 på en reise fra Finland til Manchester i England da hun ble overrasket av en storm langs den Norske kysten. Ombord på Savonmaa befant seg kaptein Bäckmann med en besetning på tjuefem mann, og en last av papir og gravstøtter. Lite er kjent om ulykken, men det første tegn på at det Finske skipet hadde problemer kom på natten da SOS signaler ble hørt inne på Flekkerøy. De første ordene som kom over radioen er senere analysert til at skipet hadde truffet på sjærene ved Ballastskjærene. "Steamer Savonmaa touched ground outside Songvår". Men etter noen få meldinger senere på natten mistet man kontakten med skipet, og takket være stormen som raste, fikk man ikke sendt ut assistanse før på morgenen etter. Men posisjonen Savonmaa hadde gitt syntes ikke å være korrekt, ved Songvår var det ingen tegn til skip å se. Man bestemte seg derfor å lete etter skipet, og noen timer senere fikk man øye på det kraftig skadede skipet Savonmaa ved Kneblingene. Forskipet stod ned i dypet, og vrakgods lå spredt rundt i hele området. Redningsbåtene gikk nærmere, men så ingen spor av besetningen. assistansen var kommet for sent! De påfølgende dagene ble diverse vrakgods og deler av lasten berget. På det samme stedet hvor man også fant den første omkomne fra Savonmaa, ble det senere reist et monument etter ulykken. I tiden etter ulykken ble vraket sprengt istykker for å få lettere adgang til lasten, og under redningsarbeidet krevde Savonmaa sitt 37 offer, en av bergingsdykkerne. Savonmaa sank helt i dypet først i desember 1937, og idag hviler restene av Savonmaa på en dybde av atten til tjuefem meter ved Kneblingene. Av selve skipet er det kun baugen som fortsatt er relativt intakt, men vrakgods ligger spredt i hele området. Fra www.skovheim.org

Kystverkets historikk:

1942: Knipplingholmen: Varde (minnesmerke)

1975: Kniplingholmen: Varde ( minnesmerke)Varde, Kneblingen 2, Savonmaa-monument på Kniblingen.


Kneblingen, Kniblingen, Kniplingholmen

Kystverkets historikk:

1942: Knipplingholmen: Varde (minnesmerke)

1975: Kniplingholmen: Varde ( minnesmerke)