Details page

Fyrlykt Julholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Julholmen. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1912. Lykta er viktig for reise gjennom Julsundet enten mot for å følge farleia eller på fiskeværa Bud, Bjørnsund, Ona. I 1940 etablerte tyskarane eit torpedobatteri på denne holmen. Torpedobatteriet var ein del av Julneset fort. Fyrlykta fekk ny lyskarakter i 1997


Fyrlykta Julholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Julholmen. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1912. Lykta er viktig for reise gjennom Julsundet enten mot for å følge farleia eller på fiskeværa Bud, Bjørnsund, Ona. I 1940 etablerte tyskarane eit torpedobatteri på denne holmen. Torpedobatteriet var ein del av Julneset fort. Fyrlykta fekk ny lyskarakter i 1997

Fyrlykt Julholmen 358000


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Julholmen. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1912. Lykta er viktig for reise gjennom Julsundet enten mot for å følge farleia eller på fiskeværa Bud, Bjørnsund, Ona. I 1940 etablerte tyskarane eit torpedobatteri på denne holmen. Torpedobatteriet var ein del av Julneset fort. Fyrlykta fekk ny lyskarakter i 1997

Fyrlykt Julholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Julholmen. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1912. Lykta er viktig for reise gjennom Julsundet enten mot for å følge farleia eller på fiskeværa Bud, Bjørnsund, Ona. I 1940 etablerte tyskarane eit torpedobatteri på denne holmen. Torpedobatteriet var ein del av Julneset fort. Fyrlykta fekk ny lyskarakter i 1997