Details page

Lanterne Brennholmen


Foto: Frode Pilskog

Lanterne ved Brennholmen. Hurtigblinkande raud. QR karaktertid 0,2+0,8. Lanterna vert drive med batteri og solcelle. Anlegget vart installert i 2005. Sjømerket fungerer som babord lateralmerke.