Details page

Jernstang med krekse, Steinen,sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Oksøy fyr i bakgrunnen.

Kystverkets historikk:

1932:Steinen. Jernstang.