Details page

Lyktehus på stativ, Madodden 2, sett fra vest.


Kystverkets historikk:

1936: Madodden: Fyrlampehus på stativ