Details page

Jernstang med viser og grønn reflektor,Vrengen, sett fra øst


Foto: Arve Lindvig

Beliggende nord for øya Stokken i Randesund. Fyrlykta Stokken i bakgrunnen.

Kystverkets historikk: