Details page

Varde, Olaskjer


Foto: Gunnar Eikli

Alt. skrivemåte: Olavskjær.

Kystverkets historikk:

1932: Olaskjær... Varde s...

1992: Olaskjer...Varde.