Om kystreise

Hva du kan finne på kystreise.no

Kystreise.no er felles innholdstjeneste for kustresa.se, kystrejse.dk og kystreise.no.

“Digital severdighet” Når du åpner kystreise.no ser du et kart med en del ikoner. Ved å klikke på “Digital severdighet” ikonet åpnes et bilde av det valgte stedet. Ved å klikke på bildet åpnes ei side som alltid inneholder tekst, bilde(r) og en eller flere filmer som forteller om det valgte stedet.

Fyrtårn

“Fyrtårn” ikonet vises alltid for fyr. Ved å klikke på ikonet finner du noen steder film, foto og tekst som forteller om fyret og fyrets historie . Andre steder er det kun foto og tekst.

“Filmklapper” er ikonet som brukes for en eller flere filmer som omhandler temaer som er aktuelle for hele det omkringliggende geografiske området.

“Kanaler” er ikonet som brukes for å markere kanaler, både i ferskvann/elver og i saltvann.

 

Avkryssingsbokser som gir tilgang til mer innhold

Øverst til venstre på kartet er det 3 avkryssingsbokser merket: “Navigasjon”, “Kulturminner” og “Navn”. Ved å krysse av i boksen merket “Navn” vises det navn på stedene hvor ikonene står.

Ved å krysse av i boksen merket “Kulturminner” vises alle kulturminner som er registrert i tjenesten  med det grønne “K” ikonet. Ved å klikke på et kulturminneikon kommer et bilde av kulturminnet fram. Ved å klikke på bildet kommer ei side som forteller om kulturminnet i tekst og bilde(r) fram.

Ved å krysse av i boksen merket “Navigasjon” vises alle registrerte navigasjonsinstallasjoner, sjømerker og havner i kartet. Navigasjonsinstallasjonene og sjømerkene representeres ved det blå “i” ikonet. Arbeidet med registrering av navigasjonsinstallasjoner foregår fortløpende. Det vil derfor være områder hvor kun noen av installasjonene er registrert, mens det i andre områder vil være en komplett registrering.

Alle havner som er registrert  i tjenesten representeres ved “Anker” ikonet. Her finnes både fiskerihavner og trafikkhavner, moloutbygginger og annen havnerelatert historie.

“Innhold” og fritekstsøk

Fritekstsøk er alltid tilgjengelig som et felt i eller under toppen av siden. Fritekstsøk søker gjennom alle beskrivelser av alt registrert innhold i tjenesten. Trefflista for fritekstsøket finner du i kartet – og under kartet i form av enkeltbilder og navn på alt som inneholder søkeordet.

Ved å velge “Innhold” får du tilgang til spesialiserte søk, som søk på emneord og spesialiserte søk. Alle treff på disse søkene vises både som ikoner i kartet og som treffliste under kartet.

GPS og kartfunksjoner

Dersom du bruker smarttelefon eller lesebrett med innebygd GPS kan du få fram hvor du befinner deg i kartet ved å trykke på ikonet for din GPS posisjon. En rød nål markerer da din posisjon i kartet.

Ved å trykke på dette ikonet velger du at kartet skal fylle så mye som mulig av skjermen. Et trykk til på ikonet fører deg tilbake til normalvisning av kartet.

Hvem som står bak Kystreise.no tjenesten og litt om innholdet

Kystreise.no ble utviklet av Lindesnes fyrmuseum for formidling av kystens maritime kulturhistorie via mobiltelefon, lesebrett og PC til turister, folk på reise, skoler, museer og alle andre interesserte. Bruk av tjenesten er gratis for brukerne (bortsett fra eventuelle kostnader for datatrafikk via mobilnettet). Kystreise.no drives i dag av Lindesnes fyrmuseum i samarbeid med de andre Kystverkmusea: Jærmuseet, Stiftinga Sunnmøre Museum, Museum Nord og Museene for Kystkultur og Gjenreising i Finnmark. Sammen utgjør disse fem museene Kystverkets etatsmuseum.

Norgesfilm AS har utviklet og drifter teknologiplattformen. Kystreise.no er utviklet i dialog med prosjektet Kultur- og naturreise.

Utviklingen av Kystreise.no tjenesten er finansiert av Lindesnes fyrmuseum, Kystverket, Norsk kulturråd, Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og kystdepartementet, Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets Kompetansefond.

Redaksjonen for Kystreise.no er sammensatt av representanter for Kystverkmusea.

Ansvarlig redaktør for Kystreise.no er direktør Espen Frøysland, Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på Kystreise.no tjenesten. Tilbakemeldinger kan sendes til kystreise@gmail.com.

cropped-kystverkmusea_logo_small.png

Nordisk utvidelse med støtte fra Nordisk ministerråd.

Lindesnes fyrmuseum har samarbeidet med Bohuslän museum, København universitet og Han Herred Havbåde om utvikling av film og annet innhold fra Danmark og Sverige. Kystreise.no er nå en fellestjeneste også for kustresa.se og kystrejse.dk og det arbeides med ytterliger utvidelse av film og annet innhold fra våre naboland. Utvidelsen og produksjon av filmer fra Danmark, Sverige og Norge er støttet av Nordisk ministerråd

Lisensiering og gjenbruk av innhold fra Kystreise.no

Alt egenprodusert innhold i Kystreise.no lisensieres for bruk etter Creative Commons v. 3.0 (BY-ND) og kan gjenbrukes av andre i henhold til lisensieringsreglene for CC (BY-ND).

Unntatt fra Creative Commons lisensieringen er innhold i Kystreise.no som er merket med NRK logoen. NRK eier dette innholdet og det kan ikke gjenbrukes uten egen avtale med NRK.

Creative Commons lisensieringen omfatter heller ikke de digitale kartene og teknologiplattformen for digitale kart – Google Maps. (Se egen link til bruksvilkår for Google Maps nederst på kartsidene)