Details page

Jernstang m. viser, Nakkøyboen, sett fra sørøst.


Kystverkets historikk:

1874: Nakøboen, Hillesund: 1 jernstang

1932: Nakkøboen: Jernstang