Details page

Fyrlykt Kalveholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Kalveholmen. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart opphavleg bygt som eit lite kvitt trehus i 1886. Trehuset stod fortsatt i 1906, men vart før 1923 erstatta med eit lite jarnhus


Fyrlykt Kalveholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Kalveholmen. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart opphavleg bygt som eit lite kvitt trehus i 1886. Trehuset stod fortsatt i 1906, men vart før 1923 erstatta med eit lite jarnhus