Details page

Fyrlykt Stokke


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Stokke i Oaldsbygda. Fl WRG 5s. Fyrlykta vart sett opp i 1921