Details page

Jernstang m.lanterne, Kattholmsbåen, sett fra SSV


Kystverkets historikk:

1924: Katholmbåen, tidligere stake nu: Jernstang

1921: Katholmbåen, ved Landø: Stake s&r

1932: Katholmbåen: Jernstang

1975: Kattholmbåen: Jernstang

1992: Kattholmbåen: Jernstang Lanterne etablert etter 1992