Details page

Lyktehus på stativ,Madodden, sett fra nord.


Kystverkets historikk:

1936: Madodden: Fyrlampehus på stativ