Fyrlykt Langenes

Fyrlykt Langenes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt. Fl (2) WRG 5s  Fresnel 4. ordens linse. Døra til lykta er merka S.H.Lundh mekaniske verkstad. Elles er fyrlykta merka Frognerkilen fabrik. Fyrlykta vart oppretta i 1886. I 1937 vart lykta endra.


Fyrlykt Langenes


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Langenes


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Langenes


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Langenes


Foto: Frode Pilskog