Details page

Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Stang som markerer innseiling til havnen på Oksøy. Oksøy fyr ligger på en øy i Kristiansandsfjorden, Kristiansand kommune i Vest-Agder. Fyrstasjonen er et kystfyr som ble opprettet i 1832. Sammen med Odderøya fyr og Grønningen fyr danner fyret en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten og Kristiansand havn.

Kystverkets historikk: