Details page

Fyrlykt, Svinør, på Grønningens SV pynt.


Foto: Gunnar Eikli

Kystverkets historikk:

2004: Svinør...Lyktehus.