Details page

Dagmerke Runde fyr


Foto: Frode Pilskog
Dagmerke. Var opphavleg eit 27 m høgt støypejarnstårn bygt i 1858. På den tid blant dei høgste fyrtårna i landet. Støypejarnstårnet vart produsert hjå Bærums verk. Øvre del av tårnet vart teke ned og sett opp att som Sklinna fyr i 1910. Lyktehuset vart flytta i samband med bygginga av betongfyret i 1935. Under andre verdskrig var ytterligare delar av tårnet teke ned. Ein valte å la 8 m høg rest stå att som dagmerke.


Dagmerke Runde fyr


Foto: Frode Pilskog

Dagmerke Runde fyr


Foto: Frode Pilskog

Dagmerke Runde fyr


Foto: Frode Pilskog