Details page

Drapskjær, Drapskjer


Foto: Gunnar Eikli

Drapskjær, båke ca 0,3nm øst for Lillehavn på Lindesneshalvøya. I bakgrunnen sees Svarte Hillegarden. ....Kystverkets løpenr. 2423

Kystverkets historikk:

1932: Drabskjer, ved Lillehavn... Varde s. ..

1942: Drabskjær, ved Lillehavn... Varde s. ..

1992: Drapskjer...Varde.