Details page

Varde Kattaskjæret


Foto: Frode Pilskog
Varden på Kattaskjæret er første gong nemnt i lista over sjømerke i 1885. Varden er firkant. På skjæret står også to fortøyingsringar og ei raud lanterne. Lanterna er ei QR babord lateralmerke. Denne lanterna erstatta ei agalanterne frå 1962


Varde Kattaskjæret


Foto: Frode Pilskog

Varde Kattaskjæret


Foto: Frode Pilskog