Details page

Hvitmalt fjell,Martesodden, sett fra syd. Hvit flekk.


Foto: Arve Lindvig

Kystverkets historikk:

1935: Martesodden. Flekk h. på fjellet.