Details page

Fyrlykt Haukedalsholmen


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Haukedalsholmen. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart opphavleg bygt i 1923