Details page

Rundseilingsmerke, Sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Rundseilingsmerke på sydsiden av Sørlandets Sikkerhetssenter. Tidligere den gamle sildeformelfabrikken.

Kystverkets historikk: