Details page

Lanterne, Hårsøy, sett fra SØ


Kystverkets historikk:

Etablert etter 1992Lanterne, Hårsøy 2, sett fra sørøst.


Kystverkets historikk: