Details page

Fyrlykt Golleneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Golleneset. Oc (2) WRG 8s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1938. Ny fyrlykt av typen Litus lux vart sett opp i 2023


Fyrlykt Golleneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Golleneset. Oc (2) WRG 8s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1938.

Fyrlykt Golleneset


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Golleneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Golleneset. Oc (2) WRG 8s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1938

Fyrlykt Golleneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Golleneset. Oc (2) WRG 8s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1938