Details page

Jernstang med krekse,Åshamn, sett fra øst.


Foto: Arve Lindvig

Ligger langs Flekkerøyas nordside, mellom Rislevika og Krossodden, ut mot Vestergapet.

Kystverkets historikk:

1932: Grunn v.Åshavn. Jernstang

1992: Åshamn. Jernstang