Details page

Fyrlykt Årsetøy


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Årsetøya. Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. Fyrvesenet gjorde avtale med grunneigarane Knut og Hans Aarset i 1922


Fyrlykt Årsetøy


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Årsetøy


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Årsetøy


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Årsetøy


Foto: Frode Pilskog