Details page

Fyrlykt Dimna sørpynt


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Dimna sørpynt. Åttekanta støypejarn med såle av betong. Fyrlykta vart sett opp og elektrifisert i 1948. Oc WRG 6s. 7 sektorar


Fyrlykt Dimna sørpynt


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Dimna sørpynt


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Dimna sørpynt


Foto: Frode Pilskog