Details page

Jernstang med rød reflektor,Prestbåen, fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Plassering: Syd for Kuholmen. Bak til høyre sees Fantholmen og båter i Kuholmen båthavn. Kuholmen. "Ku(v)holmen" omtales som utskipningssted for tømmer allerede på 1500-tallet. Senere var stedet kjent som fisekerleie. Fantholmen ved dagens småbåthavn har fått navnet av at "de reisende" gjerne lå her vinterstid.

Kystverkets historikk:

1932: Prestebåen. Stake r.

1992: Prestbåen. Jernstang.