Details page

Fyrlykt Terneskjerflu


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Iso 6s. Malmlykt på stativ. Raudt rekkverk av jarn utanfor. Fyrlykta vart sett opp i 1910 Fyrlykt Terneskjerflu


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Iso 6s. Malmlykt på stativ. Raudt rekkverk av jarn utanfor. 

Fyrlykt Terneskjerflu


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Iso 6s. Malmlykt på stativ. Raudt rekkverk av jarn utanfor. Fyrlykta vart sett opp i 1910