Details page

Fyrlykt Hellevik


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Hellevik. Oc WRG 6s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1918. Opphavleg fungerte fyrlykta som overett saman med Hellevik fyr. Overettlinja leda mellom Ella og utbåane


Fyrlykt Hellevik


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Hellevik. Oc WRG 6s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1918. Opphavleg fungerte fyrlykta som overett saman med Hellevik fyr. Overettlinja leda mellom Ella og utbåane

Fyrlykt Hellevik


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Hellevik. Oc WRG 6s Fyrlykt på underbygning sett opp i 1918. Opphavleg fungerte fyrlykta som overett saman med Hellevik fyr. Overettlinja leda mellom Ella og utbåane