Details page

Klovholmboen, Lanterne på stativ, sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Hvitmalt navigasjonsmerke på fjell på Akstholmen i bakgrunnen.

Kystverkets historikk:

1992:Klovholmbåene.